Outsourcing/Opieka informatyczna

Świadczymy usługi również w ramach outsourcingu.

Proponujemy wynajęcie naszej firmy jako administratora zewnętrznego. Korzyści?

Outsourcing IT oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym
w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym oraz odciążenie pracowników
merytorycznych i kadry zarządzającej. Outsourcing IT pozwala skoncentrować się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa
i umożliwia obniżenie stanu zatrudnienia oraz związanych z nim kosztów, czyli wydatków na rekrutację, utrzymanie stanowiska pracy, ubezpieczenie i inne świadczenia pracownicze.

Outsourcing to również zapewnienie ciągłości pracy, bez problemów związanych
z przyznawaniem urlopów i zwolnieniami (choroby, opieka nad dziećmi itp.) oraz bardzo wysokie, zdobyte w różnych warunkach, doświadczenie administratora i ułatwiony dostęp do nowoczesnych technologii.

Zachęcamy do rozważenia outsourcingu jako formy obsługi informatycznej. Zaznaczamy, że pracownicy PC HELP są zobowiązani do zachowania poufności informacji i danych naszych klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług.

Serwis komputerów, drukrek laserowych, ploterów, liczarek, Warszawa, Ząbki